Ce este medierea?

MEDIEREA este modalitatea de solutionare a conflictului/litigiului, pe cale amiabila cu ajutorul unui tert specializat numit mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.


MEDIEREA se bazeaza pe increderea acordata de catre parti mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ei in vederea solutionarii conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

MEDIEREA este alternativa la instanta de judecata.

MEDIEREA este cunoscuta inca de pe vremea romanilor, cand "mediare", termenul latin, insemna "a mijloci o intelegere intre doua sau mai multe parti adverse, a aplana un conflict dintre persoane".

Procedura medierii - pe scurt

 1. Medierea se poate initia de oricare dintre partile unui conflict, situatie in care partea initiatoare va adresa o cerere mediatorului, iar acesta va invita la mediere celelalte parti aflate in conflict.
 2. Daca partile accepta medierea, mediatorul va incheia cu acestea un contract de mediere. Sedintele de mediere nu se pot desfasura inainte de semnarea contractului de mediere.
 3. In urma solutionarii conflictului prin mediere, total sau partial, se incheie Acordul de mediere avand la baza intelegerea partilor. Acordul de mediere are valoarea unui inscris sub semnatura privata si poate fi supus autentificarii notarului public sau incuviintarii instantei de judecata.
 4. Daca in urma sedintei de mediere partile nu consimt sa incheie Acordul de mediere, mediatorul va incheia un proces verbal in care va consemna imposibilitatea partilor de a ajunge la o intelegere.

Avantajele medierii

 • avantajele medieriiCosturile sunt mici si timpul de solutionare a conflictului este redus.
 • avantajele medieriiMediatorul nu are un interes in cauza supusa medierii.
 • avantajele medieriiMediatorul nu judeca partile si nu da verdicte; mediatorul faciliteaza gasirea de solutii.
 • avantajele medieriiMedierea se pune in miscare simplu si rapid.
 • avantajele medieriiPartile pot apela oricand la mediere, inainte de instanta, in timpul procesului in instanta sau in faza executarii silite.
 • avantajele medieriiInstanta poate dispune restituirea integrala /reducerea cu 50% dupa caz, a taxelor de timbru in cazul semnarii Acordului de mediere.
 • avantajele medieriiPartile pot stabili de comun acord data si ora sedintei de mediere, de asemenea pot opri si relua sedinta oricand, de comun acord.
 • avantajele medieriiPartile respecta Acordul de mediere semnat intrucat este decizia lor si nu impusa de altcineva.
 • avantajele medieriiSedinta de mediere are loc intr-un cadru intim, confidential si confortabil pentru partile aflate in conflict.
 • avantajele medieriiPrin mediere conflictele se sting si se pastreaza relatia dintre parti.
 • avantajele medieriiIn mediere ambele parti castiga. Solutia in mediere este de tip win-win.

Se poate apela la
mediere:

Servicii

Serviciile de mediere pot fi oferite la sediul profesional din Cluj-Napoca sau la o alta locatie agreata de parti.

 • Inainte de introducerea in instanta a cererii de chemare in judecata
 • In timpul procesului in instanta
 • In fazele de apel sau recurs
 • In timpul executarii silite

Onorariul mediatorului

In stabilirea onorariului, mediatorul va tine cont de natura si de obiectul conflictului, complexitatea cauzei si de numarul partilor implicate.
Onorariul convenit se achita in mod egal de catre parti, cu exceptia cazului in care acestea convin altfel.

Se poate apela la
mediere:

 • Inainte de introducerea in instanta a cererii de chemare in judecata
 • In timpul procesului in instanta
 • In fazele de apel sau recurs
 • In timpul executarii silite

Onorariul mediatorului

In stabilirea onorariului, mediatorul va tine cont de natura si de obiectul conflictului, complexitatea cauzei si de numarul partilor implicate.
Onorariul convenit se achita in mod egal de catre parti, cu exceptia cazului in care acestea convin altfel.

CONFLICTELE CARE SE POT SOLUTIONA PRIN MEDIERE SUNT:

Conflicte rezultand din raporturi de familie - divort , exercitiul drepturilor parintesti , stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, pastrarea numelui dupa incheierea casatoriei, partaj de bunuri comune, orice alte neintelegeri dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

Conflicte de natura comerciala – somatii de plata, executarea modificarea , intinderea si incetarea obligatiilor contractuale;

Conflicte de munca – desfacerea contractului de munca, decizii de imputare, drepturi banesti, raspunderea disciplinara;

Conflicte generate de raporturi locative, de vecinatate, de coproprietate;

Conflicte privind posesia , granituirea, stramutarea de hotare, alte conflicte care privesc raporturile de vecinatate;

Conflicte de natura civila – succesiuni, iesire din indiviziune, revendicare, evacuare, partaj, raspundere civila delictuala;

Conflicte de natura bancara - derulare contracte de credit, renegociere contracte, executare silita;

Conflicte rezultand din incalcarea drepturilor persoanelor in ceea ce priveste protectia consumatorului – prejudiciu creat ca urmare a achizitionarii unui produs sau serviciu defectuos, nerespectarea unor clauze contractuale ori garantii acordate, clause abuzive cuprinse in contractele dintre consumatori si operatorii economici, incalcarea altor drepturi specific prevazute de legislatia nationala sau a U.E.;

Conflicte de natura penala – savarsirea unor infractiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, abuzul de incredere, tulburarea de posesie, furtul pedepsit la plangerea prealabila;

Conflicte in domeniul raspunderii profesionale – cauzele de malpraxis, daca prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura.

Despre mine

Biroul de mediator Pop Violeta Maria, cu sediul profesional in Cluj Napoca, este autorizat de Consiliul de Mediere din Romania pentru solutionarea conflictelor.

POP VIOLETA MARIA

 • Consilier juridic
 • Mediator autorizat, inregistrat in Registrul national al formelor de exercitare a Profesiei la pozitia nr.6338

Studii - licentiata in drept

Experienta – din anul 2000 in profesia de consilier juridic cu precadere in domeniul societatilor comerciale (divizari, fuziuni, dizolvari, tranzactii/achizitii pachete de actiuni sau parti sociale) si al PIETEI DE CAPITAL din Romania (modificari de capital social, retrageri de la tranzactionare, tranzactii, reprezentarea in relatiile cu institutiile pietei –A.S.F., Depozitar Central, Bursa ), dar si in alte domenii cum ar fi piata muncii , familie, contencios administrativ, civil.

Principii de mediere: integritate, profesionalism, neutralitate, impartialitate, confidentialitate.